Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 στις 20.00

Προβολή + συλλογική κουζίνα + μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα

ΠΡΟΒΟΛΗ: NO JUSTICE. . . JUST US ! Να φτιάξουμε ένα κίνημα υπεράσπισης απέναντι στην κρατική καταστολή!

Σάββατο 17 Αυγούστου, 20:00 στην Ματρόζου 45

Θα υπάρχει φαγητό και μετά το τέλος της ταινίας θα ακολουθήσει μπαρ για τα δικαστικά έξοδα συλληφθέντα σύντροφου μετανάστη.

Ο αγώνας για έναν νέο, καλύτερο κόσμο δεν είναι για αυτούς που δεν το λέει η καρδούλα τους. Οι κινήσεις της συλλογικής απελευθέρωσης, εάν είναι αποτελεσματικές, θα αντιμετωπίσουν αναπόφευκτα καταστολή. Οι θεσμικοί πυλώνες της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης είναι καλά εδραιωμένοι στην κοινωνία, ειδικευμένοι στη χειραγώγηση και εντελώς αδίστακτοι στις προσπάθειές τους να συντρίψουν ότι απειλεί τη νομιμότητά τους. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας, τα κινήματά μας αντιμετωπίζουν απίστευτα ισχυρούς εχθρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία εξεζητημένων μεθόδων για να δυσφημήσουν, να διαταράξουν και να αποτρέψουν την αντίσταση. Τα άκροδεξιά λαϊκίστικα κινήματα, που εξαπλώνονται από την διάχυση φόβου και τη νεοφασιστική προπαγάνδα, προχωρούν σε όλο και περισσότερο βίαιες ενέργειες εναντίον όσων θεωρούν εχθρούς τους. Και σαν να μην ήταν αρκετό ... σταθερά πίσω από αυτά τα νέα αντιδραστικά κινήματα, βρίσκεται η γυμνή δύναμη του κράτους - η πολύ στρατιωτικοποιημένη αστυνομία, το ρατσιστικό νομικό σύστημα και το τεράστιο δίκτυο φυλακών. Ωστόσο, παρά αυτό το τρομακτικό πολιτικό κλίμα, τα κινήματα μας συνεχίζουν να αυξάνονται. Η μελλοντική μας επιτυχία και ανάπτυξη απαιτεί να αναπτύξουμε την ικανότητα να προβλέπουμε τις στρατηγικές και τις τακτικές που θα χρησιμοποιήσει το κράτος εναντίον μας, να οικοδομήσουμε τις δικές μας υποδομές για να υπερασπιστούμε αυτές τις επιθέσεις και να ενσωματώσουμε ουσιαστική αλληλεγγύη και συλλογική άμυνα σε όλες τις πτυχές της οργάνωσής μας. Σε αυτό το επεισόδιο του Trouble, η οριζόντια συλλογικότητα subMedia αναρχικών μέσων, λαμβάνει συνεντεύξεις από μερικά άτομα που ασχολούνται με την νομική υπεράσπιση και με άτομα που ασχολούνται με την αλληλεγγύη στους κρατούμενους και εξετάζει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε κινήσεις που είναι πιο ανθεκτικές ενάντια στην κρατική καταστολή.

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/80024/


Projection: No justice.. Just us. Defence Movement Agaist State Repression+Food+Bar for court expences of anarchist refugee


Projection: No justice.. Just us. Defence Movement Agaist State Repression

+ Food

+ after projection Bar for court expences of anarchist refugee

At Koukaki, Matrozou 45 squat, at 20:00

The struggle for a new, better world is not for the faint of heart. Movements of collective liberation, if they are effective, will inevitably face repression. The institutional pillars of domination and exploitation are well-entrenched in society, well-versed in manipulation, and utterly ruthless in their efforts to crush any and all threats to their legitimacy. At this critical juncture in history, our movements are confronted by incredibly powerful enemies, who use a variety of sophisticated methods to discredit, disrupt and deter resistance. Far-right populist movements, goaded on by corporate fear-mongering and neo-fascist propaganda, are increasingly resorting to violent vigilante attacks against their perceived enemies. And as if this wasn't enough… standing firmly behind these new reactionary movements lies the naked power of the state - namely its heavily-militarized police, racist legal system and vast network of prisons. Yet despite this terrifying political atmosphere, our movements continue to grow. Our future success and growth demands that we develop the capacity to anticipate the strategies and tactics that the state will use against us, build our own infrastructure to defend against these attacks, and incorporate meaningful solidarity and collective defence into all facets of our organizing. In this month's episode of Trouble, anarchist media collective subMedia interviews a number of individuals engaged in legal defence and prisoner solidarity, and looks at some of the ways we can begin to build movements that are more resiliant in the face of state repression.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/80025/