Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 στις 20.00

προβολή: Αντι-εξέγερση και Κοινωνικός Πόλεμος (+Eng)..θα ακολουθήσει μπαρ

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Αντεξέγερση και Κοινωνικός πολέμος (35 λεπτά)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΗΣ ΜΑΤΡΟΖΟΥ 45 .. θα ακολουθήσει μπαρ

Παρά την αδιανόητη ικανότητα για βία και εξαναγκασμό που ασκούν, τα κράτη είναι πολύ πιο ευάλωτα από ότι φαίνονται. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αποκαλούμενα «αποτυχημένα κράτη» που μαστίζονται από τον εμφύλιο πόλεμο και τις εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και τα ίδια τα ιμπεριαλιστικά κέντρα του παγκόσμιου καπιταλισμού. Η θανατηφόρα αδυναμία τους είναι ενσωματωμένη στο σχεδιασμό τους. Τα σύγχρονα κράτη είναι απίστευτα περίπλοκες πολιτικές κατασκευές, αλλά στο επίκεντρό τους παραμένουν αυτά που υπήρξαν πάντα - οχήματα κοινωνικής οργάνωσης με στόχο τη διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των πολλών, για τον εμπλουτισμό των λίγων. Χωρίς την ενεργό ή παθητική συγκατάθεση των πολλών, οι λίγοι βρίσκονται σε σοβαρό πρόβλημα.

Για να αναζητήσουν και να διαχειριστούν απειλές κατά της νομιμότητας και της εξουσίας τους, τα κράτη επενδύουν σημαντικό χρόνο, ενέργεια και πόρους στην επιστήμη του κοινωνικού ελέγχου. Αυτή η επιστήμη, γνωστή ως δόγμα COIN ή Counterinsurgency (Αντεξέγερση), δεν είναι τίποτε λιγότερο από ένας διαρκής πόλεμος, που διεξάγεται από τα κράτη εναντίον των εγχώριων πληθυσμών τους. Το τακτικό τους ρεπερτόριο εκτείνεται από τη βία και τη συγκεκαλυμμένη δολοφονία, μέχρι τις εκλογές, τις κοινοτικές αστυνομικές σχέσεις και τη χρηματοδότηση πασιφιστικών μη κερδοσκοπικών ομάδων. Εκτός αυτού, ακολουθούν στρατηγικές διαίρεσης και διακυβέρνησης, στηριζόμενοι σε δομικά εργαλεία όπως ο εθνικισμός, η λευκή υπεροχή και η ετερο-πατριαρχία για να ανεβάζουν τις φλόγες της αντίδρασης και μας κρατούν σε σύγκρουση μεταξύ μας.

Εάν ως επαναστάτες και επαναστάτριες ελπίζουμε να είμαστε επιτυχείς στις προσπάθειές μας, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν οι εχθροί μας και τις τακτικές και τις στρατηγικές που θα αναπτύξουν εναντίον μας. Σε αυτό το επεισόδιο του Trouble, η αναρχική συλλογικότητα submedia παίρνει συνεντεύξεις από μερικά άτομα, καθώς εξηγούν μερικές από τις βασικές αρχές της αντ-εξέγερσης και εντοπίζουν ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή.

Κύριοι άξονες και παραδείγματα στο ντοκιμαντέρ είναι: Η καταστολή των μαύρων πανθήρων, το πρόγραμμα αντι-κατασκοπίας που αναπτύχθηκε απέναντί τους και η εγκληματοποίηση των μαύρων γενικότερα. Οι αντιστάσεις ιθαγενών, ο πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά ως εργαλείο πολέμου ενάντια σε λαούς και κοινότητες και διάφορα "ειρηνικά" εργαλεία αφομοίωσης και καταστροφής κινημάτων.

Despite the unimaginable capacity for violence and coercion that they wield, states are far more vulnerable than they let on. This is not only true of the so-called "failed states" currently plagued by civil war and internal strife, but also the imperialist centers of global capitalism themselves. Their fatal weakness is built into their design; modern states are incredibly complicated and dynamic political constructions, yet at their core they remain what they have always been - vehicles of social organization aimed at facilitating the exploitation of the many, for the enrichment of the few. Without the active or passive consent of the many, the few are in serious trouble.In order to seek out and manage threats to their legitimacy and authority, states invest a considerable amount of time, energy and resources towards the science of social control. This science, known as COIN or Counterinsurgency doctrine, is nothing less than a perpetual war, waged by states against their domestic populations. Their tactical repertoire spans the gamut from violence and covert assassination, to elections, community police liaisons, and the funding of pacifist non-profit groups. In addition to this, they pursue divide-and-rule strategies, relying on structural institutions such as nationalism, white supremacy, and hetero-patriarchy to fan the flames of reaction and keep us fighting amongst ourselves.If revolutionaries hope to be successful in our efforts, it's vitally important to understand the way our enemies view us, and the tactics and strategies that they will deploy against us. In this month's episode of Trouble, anarchist media collective sub.Media interviews a number of individuals as they explain some of the main principles of counterinsurgency, and identify historical and contemporary examples of how they are put into practice.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/80038/