Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 στις 21.00

Bar / Hip-Hop μουσικές

Bar με Hip-Hop μουσικές

Παρασκευή 13/9/19 στις 9μ.μ.

στο ΣΤΕΚΙ στη Μοδη 1