τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 στις 22.30

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Diy live

HAEMOPHAGUS (italy)
CRYPTIC BROOD (germany)
DISHONOR (salonika)

αφίσα προσεχώς...

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Σεπτέμβριος 17h