τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στις 21.30

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

DIY Hardcore Punk Live vol.5

DIY hardcore punk live vol.5

Θα ακολουθήσει σύντομα αφίσα.

-Distortreality

πηγή : https://www.facebook.com/pg/distortreality666…
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Σεπτέμβριος 15h