Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στις 21.00

Προβολή Ντοκιμαντέρ "Αγωνίζομαι άρα Υπάρχω"


θα ακολουθήσει μπαρ οικονομικής ενίσχυσης του Χώρου

ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Σεπτέμβριος 16h