τι; : συναυλία θεματική : ψυχαγωγία, μουσική από :

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στις 20.00

Συναυλία

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Οκτώβριος 11h