Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 18.30

Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία

Η πρώτη συνάντηση για την ανάλυση του βιβλίου του Edmund Husserl, «Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία».

(στα αγγλικά: The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, στα γερμανικά: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie)

Αυτοοργανωμένη Ομάδα «Λόγος»

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Σεπτέμβριος 14h