Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 στις 19.00

Game Over Festival 2019

18/10 Παρασκευή

19.00 > προβολή-εισήγηση από το περιοδικό Cyborg: ΜECHANICAL MARVELS - CLOCKWORK DREAMS | Aπό τα αυτόματα στα ρομπότ: Η μυθολογία της μηχανής
22.00 > παράσταση χορού ΙΝΤΕΚΑΛ | Χορογραφία ερμηνεία Ελιάν Ρουμιέ (Ελλάδα-Συρία)
23.00 > DJ Set με τον Alexey A. Fokurov

19/10 Σάββατο

19.00 > εκδήλωση - συζήτηση GEODATA | H αναδιάρθρωση της έννοιας του χώρου μέσα από την ψηφιακή αναπαράστασή του
22.30 > Συναυλία | Thymics / Ενδορφίνες / Monovine

20/10 Κυριακή

19.00 > εκδήλωση - συζήτηση DIGITAL PLATFORM ECONOMY| Γιατί οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι τόσο hype?
22.00 > performance | Starting with -ation / Nina Berclaz (Γαλλία)

επικοινωνία: http://gameoversite.gr

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Σεπτέμβριος 18h