Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 21.00

Post-punk bar

Και φέτος, με φόρα από πέρσι..

..συνεχίζουμε να στήνουμε αυτοοργανωμένες δομές που λειτουργούν αντι-εμπορευματικά.

..δημιουργούμε ένα σταθερό σημείο συνάντησης στη γειτονιά, χωρίς εργασιακές και λοιπές σχέσεις εκμετάλλευσης.

..προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη συλλογική αμηχανία μιας γειτονιάς που αλλάζει βίαια.

κολλάζ

πηγή : http://peiramak94.blogspot.com/2019/09/blog-p…