τι; : καφενείο θεματική : από : Κατάληψη Terra Incognita

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 21.30

Μπάρ οικονομικής ενίσχυσης του συντρόφου Χρ. Κορτέση

Την Πέμπτη 12 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί αυτοδιαχειριζόμενο μπάρ οικονομικής ενίσχυσης του συντρόφου Χρ. Κορτέση μετά της 21:30