Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 στις 19.00

Συζήτηση:Το ιδεολόγημα της ανάπτυξης και η βίαιη εφαρμογή του στις γειτονιές μας

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Οκτώβριος 11h