Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 16.00

4 Μέρες Εκδηλώσεων στα Νότια

4 Μέρες Εκδηλώσεων στα Νότια

"Αν δεν αντισταθούμε σε όλες τις γειτονιές

οι πόλεις μας θα γίνουν μοντέρνες φυλακές"

Σάββατο 19/10

Κοινός Τόπος / Πλούτωνος & Υψηλάντου, Χαραυγή

16:00 Graffiti

18:00 Εργαστήρι παρασκευής σαπουνιού

21:00 Φαγητό, ποτό, μουσικές...

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Οκτώβριος 22h