Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 στις 19.30

Εκδήλωση–συζήτηση για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Οι βασικές αντεργατικές - αντισυνδικαλιστικές διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Θυσία εργασία και περιβάλλον στο βωμό του κεφαλαίου!

Ψηφιακός γύψος για σωματεία και απεργίες, τσάκισμα των κλαδικών συμβάσεων!

Με σαρωτικό τρόπο μέσω του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου επιχειρεί η κυβέρνηση να επιβάλει μια σειρά από ανατροπές προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζόμενων της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Αποθέωση της επιχειρηματικότητας χωρίς «γραφειοκρατικά εμπόδια», άγρια επίθεση στα δικαιώματα των σωματείων με ηλεκτρονικό φακέλωμα της βούλησης των μελών τους, μπλοκάρισμα κάθε απεργιακής δυνατότητας, διάλυση κλαδικών συμβάσεων, προώθηση της ελαστικής εργασίας και κυρώσεις «χάδι» στους παρανομούντες εργοδότες.

Πάνω στο έδαφος που έστρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί ένα συντριπτικό πλήγμα μακράς πνοής στο συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκοντας τον απόλυτο αφοπλισμό του ώστε να μπορεί να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα χωρίς αντιδράσεις, χτυπώντας τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα από τη μία και λύνοντας τα χέρια της εργοδοσίας από την άλλη.

1 Άρση εμποδίων στην ασυδοσία τωνεταιρειών, άρση ρυθμίσεων προστασίας του περιβάλλοντος και του δημόσιου πλούτου

 • Παραχωρείται το δικαίωμα ελέγχου της νομιμότητας μίας επένδυσης σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. θα μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους εταιρείες πιστοποίησης και να «ελέγχουν» στη συνέχεια ακόμα και τις… δικές τους επενδύσεις!
 • Μπορεί να «προχωρήσει» μια επένδυση και μετά να εξεταστεί η νομιμότητά της
 • Οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας.
 • Ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς επιτρέπονται για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

2 Κατάργηση μέσω «εξαιρέσεως» των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

 • Οι εθνικές κλαδικές συμβάσεις δε θα εφαρμόζονται αν έχει υπογραφεί τοπική σύμβαση που συνήθως έχει δυσμενέστερους όρους για τους εργαζομένους.
 • Η σύμβαση που θα υπογράφουν ενώσεις προσώπων θα υπερισχύει της κλαδικής. Τα τελευταία χρόνια στήθηκαν από εργοδότες πλήθος τέτοιων ενώσεων πετυχαίνοντας την καταβαράθρωση των μισθών.
 • Μια κλαδική σύμβαση δε θα εφαρμόζεται αν η εργοδοσία επικαλεστεί ότι η εφαρμογή της θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, παραγνωρίζοντας τον βιοπορισμό των εργαζομένων.
 • Μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης επιχειρήσεις που επικαλούνται «σοβαρά οικονομικά προβλήματα». Ο Υπ. Εργασίας θα έχει την ευχέρεια να καθορίσει αυτές τις επιχειρήσεις χωρίς αντικειμενικά κριτήρια (όπως η ύπαρξη δικαστικής απόφασης).
 • Μπορεί να τεθεί ως προϋπόθεση για την εξαίρεση η ύπαρξη ποσοστού ανεργίας υψηλότερου από τον εθνικό μέσο όρο στην περιφέρεια που δραστηριοποιούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις. Δηλαδή οι εργοδότες στη μισή Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν μισθούς κατώτερους των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων!
 • Μπορούν να εξαιρεθούν νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθείαπό νέους έως 25 ετών και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις, όχι άδικα, θεωρούνται ως «θερμοκήπια» καλλιέργειας άγριων μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης και μισθολογικής ένδειας.
 • Προβλέπεται η λειτουργία ειδικών οικονομικών ζωνών (ΕΟΖ), που θα εξαιρούνται από τις προϋπάρχουσες μισθολογικές κι άλλες εργασιακές ρυθμίσεις. Οι ΕΟΖ αποτελούν ειδικές ζώνες λεηλασίας του περιβάλλοντος, απρόσκοπτης εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και απαγόρευσης του συνδικαλισμού.
 • Ο Υπουργός Εργασίας θα μπορεί να εξειδικεύει με Υπουργικές Αποφάσεις τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που θα εξαιρούνται κάθε φορά αυξάνοντας και άλλο το μεγάλο πλήθος των εξαιρέσεων που ήδη θεσπίζονται.
 • Καταργείται πρακτικά η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία (ΟΜΕΔ) για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία πλέον θα επιτρέπεται, μόνον εάν «η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, ή αν αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας». Δηλαδή πρακτικά ποτέ…

3 Περαιτέρω προώθηση της εργασιακής επισφάλειας

 • Επέκταση της μερικής και της εκ περιτροπής εργασίας. Δυνατότητα μερικής απασχόλησης με σχέση ιδιωτικού και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες για μερική απασχόληση σε βάθος έτους με την εκ περιτροπής εργασία.
 • Υπερωρία στη μερική απασχόληση: γίνεται φθηνότερη και αποκτά νομική κάλυψη. Προβλέπεται ποσοστό προσαύξησης 12% του κόστους υπερεργασίας όσων απασχολούνται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ποσοστό που είναι τραγικά μικρότερο από το αντίστοιχο που προβλέπεται για την πλήρη απασχόληση (40 - 80%).
 • Ενίσχυση μαύρης εργασίας. Εκπτώσεις στην εργοδοτική παραβατικότητα για μαύρη εργασία καθώς αν ο εργοδότης προσλάβει αδήλωτο εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση, το πρόστιμο πέφτει από 10.500 μόλις στα 2.000 ευρώ. Επιπλέον ορίζεται συνυπευθυνότητα του εργαζόμενου για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τη μη ασφαλιστική του κάλυψη!

4 Κρατική και εργοδοτική παρέμβαση στα συνδικάτα

 • Μητρώο σωματείων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). Θα τηρούνται στοιχεία, όπως καταστατικό, αριθμός μελών, σύνθεση οργάνων διοίκησης, ακόμα και οικονομικές καταστάσεις ή πηγές χρηματοδότησης των σωματείων. Το ηλεκτρονικό μητρώο είναι φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργατών από το κράτος που θα μπορεί να «αξιοποιηθεί» από εργοδότες προς αποφυγή… ανεπιθύμητων και ανυπότακτων εργατών! Ανάλογη ρύθμιση και για τις οργανώσεις εργοδοτών, αλλά αυτοί δεν κινδυνεύουν από φακέλωμα.
 • Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει και να καταστείλει κάθε ανεξάρτητη αγωνιστική και απεργιακή κίνηση αντίστασης μέσα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία για αποφάσεις σωματείων ακόμα και για την προκήρυξη απεργίας. Μια τέτοια διαδικασία «ψηφοφορίας» εύκολα διαβλητή, κάνει ένα παραπέρα βήμα στη χειραγώγηση των συνδικάτων από εργοδοτικούς και κρατικούς μηχανισμούς. Κυρίως όμως, εκφυλίζουν τις γενικές συνελεύσεις ως ανώτατο όργανο δημοκρατικής λειτουργίας των σωματείων και λήψης αποφάσεων.
 • Υπερεξουσίες στον Υπουργό Εργασίας. Ορίζεται ως ανώτατη αρχή ο Υπ. Εργασίας, που με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζει το συνδικαλιστικό νόμο, τα καταστατικά των Σωματείων και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους. Εκτός από το ότι θα μπορεί με υπ. αποφάσεις να εξαιρεί επιχειρήσεις από την εφαρμογή κλαδικής σύμβασης, θα ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με το μητρώο σωματείων και θα αποφασίζει για τη δημοσιότητα των στοιχείων του σωματείων και την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Καλούμε τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες, τους νέους και τις νέες, να συμμετέχουν μαζικά στην εκδήλωση - συζήτηση την Πέμπτη 10 Οκτώβρη στις 19:30, στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που βρίσκεται προ των πυλών προς ψήφιση, για τις αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές του διατάξεις, καθώς και για την απάντηση του εργατικού κινήματος στα νέα αντιλαϊκά μέτρα, με ομιλητές τους:

* Μιχάλη Μιλτσακάκη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, εκλεγμένος με τις Παρεμβάσεις - Κινήσεις - Συσπειρώσεις.

* Αλέξη Φυτσιλή, μέλος των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών.

Αριστερή Παρέμβαση Γεωτεχνικών

Αριστερή Παρέμβαση Τεχνικών

Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών

πηγή : http://lesxi-ergasias-trikalon.blogspot.com/2…