Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 22.00

Hip Hop Live Οικονομικής Ενίσχυσης

"Σε περίπτωση κακοκαιρίας μεταφέρεται πολυτεχνείο"

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Οκτώβριος 16h