Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Αντιφασιστική συνέλευση Ηρακλείου

Αντιφασιστική συνέλευση Ηρακλείου

κάθε 1η και 3η Δευτέρα του μήνα στις 20:00 στη κατάληψη Ευαγγελισμού

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Οκτώβριος 10h