Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στις 21.00

Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου & αναδιάρθρωση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου και αναδιάρθρωση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

πηγή : https://utopia-ad.org/23-10-2100-εκδηλωση-συζ…