τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

ΧιπΧοπ Καφενές Live

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα σύντομα.

πηγή : https://www.facebook.com/events/4733088635327
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Οκτώβριος 12h