Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 18.00

Προβολή ταινίας ''Αmores Perros'' (Χαμένες Αγάπες).

Την Τετάρτη 30/10 προβολή ταινίας ''Αmores Perros'' (Χαμένες Αγάπες) στις 18:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Οκτώβριος 13h