Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στις 21.00

Χειμερινό καφενείο

Το χειμερινό καφενείο ξεκινάει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ. και θα γίνεται κάθε Παρασκευή.

πηγή : https://rosanera.squat.gr/2019/10/21/Χειμεριν…