Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στις 15.00

Κυριακές συνάντησης, παιχνιδιού, φαγητού και αγώνα

πηγή : https://kantaifi.noblogs.org
πηγή : email που λάβαμε στις 1 Νοέμβριος 17h