Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 17.00

Subfreqs gathering @ Micropolis

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Νοέμβριος 19h