Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 στις 18.00

Από την εξέγερση του Stonewall στο σημερινό κίνημα "δικαιοσύνη για τον Ζακ/Ζάκι"

Με αφορμή την συμπλήρωση 5 χρόνων από την δημιουργία της ομάδας μας, Sylvia Rivera, και 50 χρόνων από το Stonewall, επιχειρούμε μια ανασκόπηση της πορείας του κινήματος από την εξέγερση του τότε μέχρι το κίνημα "Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie".

Θα γίνουν ομιλίες από μέλη της Πρωτοβουλίας Justice for Zak/Zackie από την Αθήνα, της Κιουρί@ Θεσσαλονίκη και της ομάδας Sylvia Rivera.
Θα ακολουθήσει συζήτηση

πηγή : https://www.facebook.com/events/3920600617478…
πηγή : email που λάβαμε στις 2 Νοέμβριος 23h