Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στις καταλήψεις στέγης της άνω πόλης

συνέχεια της συνέλευσης αλληλεγγύης στις καταλήψεις στέγης της άνω πόλης οι οποίες απειλούνται με εκκένωση

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Νοέμβριος 13h