Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 στις 20.00

Προβολή L'Amour et la Révolution + συζήτηση με τον δημιουργό