Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Post-Punk Bar στην Αλιμούρα

για την οικονομική ενίσχυση του χώρου