τι; : προβολή θεματική : από :

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Προβολή l’amour et la revolution + συζήτηση με τον δημιουργό