Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 στις 23.00

Πάρτυ της ΕΠΘ

Party της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο για την κάλυψη δικαστικών κι άλλων εξόδων.