Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Εβδομαδιαίο καφενείο

εβδομαδιαίο καφενείο στο σκέκι στη Μόδη 1 κάθε Τετάρτη 20:00 - 23:00

από antifa selanik