Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις 19.30

Συνέλευση Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις

πηγή : https://ath-stop-mining.blogspot.com/2019/11/…