Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00

Αγορια στον ηλιο live

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 19 στο Eλευθεριακό στέκι Bέροιας

Live με Aγόρια στον 'Hλιο

πηγή : https://baruti.espivblogs.net/2019/11/20/agor…