Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 στις 13.00

Καφενείο.

Το Σάββατο 30/11 Καφενείο στις 13:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους .

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Νοέμβριος 10h