Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση χημικού πολέμου

Η Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων καλεί σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση χημικού πολέμου.

Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων (ΑΔΥΕ), Αραχώβης 56, Κ*ΒΟΞ, πλατεία Εξαρχείων

πηγή : https://www.facebook.com/kvox2012/
πηγή : email που λάβαμε στις 30 Νοέμβριος 13h