Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 20.00

Post Punk / Dark Wave Bar.

Την Τετάρτη 4/12 Post Punk / Dark Wave Bar (Κομψόγναθος) στις 20:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Νοέμβριος 16h