Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στις 13.00

Καφενείο.

Το Σάββατο 7/12 Καφενείο στις 13:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους .

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Νοέμβριος 18h