Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 στις 14.00

Συλλογική κουζίνα αλληλεγγύης

Η καθιερωμένη συλλογική κουζίνα στο ΚΚΑ.

Τα πάσης φύσεως κυβερνητικά τελεσίγραφα δε μας φοβίζουν.

Οι κοινωνικοί χώροι δεν εκκενώνονται, οι κοινωνικοί αγώνες δεν καταστέλλονται.

Θα ακολουθήσει πορεία αλληλεγγύης για τις καταλήψεις, προσυγκέντρωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας (Κλεάνθους & Λαμπράκη) στις 18:00.