Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00

Σεμινάριο βασικής αναγνώρισης άγριων μανιταριών

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Δεκέμβριος 14h