Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 στις 18.00

Απολογιστική συνέλευση για την πορεία αλληλεγγύης στην εξέγερση στη Χιλή

Την Τρίτη 3/12 στις 18:00 στο Γκίνη θα γίνει η απολογιστική συνέλευση της πορείας αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Χιλής.

Συνέλευση αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Χιλής

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/81072/