Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 στις 21.00

Συνέλευση για συγκρότηση μπλοκ


ακριβής τοποθεσία : Φουαγιέ ιστορίας- εθνολογίας

1) Συνέλευση για την Επανοικειοποίηση των Πανεπιστημιακών Χώρων
2) Θα ακολουθήσει απολογιστική συζήτηση μετα τη λήξη
της πορείας (πορεία 6/12 Ώρα 18:00 παλιά νομική)
3) Σχεδιασμός νέων δράσεων

πηγή : https://utopia-ad.org/συνέλευση-για-συγκρότησ…