Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στις 21.30

Συνέλευση Τραγωδείου

Τραγωδείο
αυτοοργανωμένη δομή για την ελεύθερη διάχυση της μουσικής γνώσης.

Συνέλευση κάθε Τρίτη στις 21.30 στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο.

πηγή : https://tragodeio.espivblogs.net
πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοέμβριος 23h