τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 20.00

Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις εξορύξεις πετρελαίου