Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Ε.Κ.Χ Αλιμούρα