Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 στις 19.00

Τουρισμός-Airbnb: οι εξελίξεις μέσα στο 2019

Διοργάνωση: συνέλευση πόλης -790