Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στις 21.30

Hip Hop Live - 16 Χρόνια Είσοδος Ελεύθερη

Κατάληψη μέχρι να σβήσει ο ήλιος !

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Δεκέμβριος 13h