Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 18.00

Προβολή ταινίας.

Την Τρίτη 17/12 προβολή ταινίας στις 18:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Δεκέμβριος 22h