Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Έμφυλα υποκείμενα, κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς χώρους (2000-2015)

Εκδήλωση-συζήτηση

Έμφυλα υποκείμενα

κουήρ συλλογικότητες

στους κινηματικούς χώρους (2000-2015)

Ιστορίες για το κοινωνικό τραύμα και τη συλλογική μνήμη

από remnants