Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 στις 22.00

Bar

ΜΠΑΡ το Σάββατο 28/12 από τις 22:00, την κατάληψη Αντιβίωση.

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Δεκέμβριος 14h