τι; : πάρτυ θεματική : από : Θεατρική Ομάδα Φυσικού ατελές

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Θεατρικής Ομάδας Φυσικού

Εκκρεμεί περιγραφή, θα ενημερωθεί

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Δεκέμβριος 12h