Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Εκδήλωση-συζήτηση για την περίπτωση της Καταλονίας από το the ajanib project

Εκδήλωση - Συζήτηση: "Από το Κίνημα των Πλατειών στο Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία: Δυο Κείμενα για την Περίπτωση της Καταλονίας" από το the ajanib project.

Προσπαθήσαμε, εκ νέου και σε ευρωπαικό έδαφος αυτή τη φορά, να συζητήσουμε μεταξύ μας τι είναι αυτό που καθιστά ελκυστικά τέτοιου είδους κινήματα, όπως το καταλανικό, σε μάτια και αυτιά ποου υπό άλλες συνθήκες παραμένουν κλειστά στα καλέσματα των εθνικιστικών ιδεολογιών. Καταλήξαμε προσωρινά πως, αν είναι να απομονώσουμε έναν παράγοντα ως τον πιο σημαντικό, αυτός δεν είναι άλλος από το γεγονός οτι το καταλανικό κίνημαανεξαρτησίας εμφανίζεται να συγκρούεται με έναν κεντρικό αυταρχικό κράτο μηχανισμό, τον ισπανικό στη προκειμένη περίπτωση, προσπαθώντας να άρει την καταπίεση που ισχυρίζεται ότι υφίσταται. Ως λαός, όμως ή ως έθνος; Έχει κάποια σημασία η απάντηση σε αυτό το ερώτημα για όποιον θέλει να κατανοήση την τωρινή συγκυρία, η οποία δεν φέρει τίποτα το ανατρεπτικό ως προοπτική;