Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Εκδήλωση: Η πολιτική διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού

πηγή : http://skya.espiv.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 29 Δεκέμβριος 14h